2021 - 2022 навчальний рікАтестація 2020 -2021 н. р.


Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації
педагогічних працівників при присвоєнні їм
кваліфікаційних категорій

 

 

Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

 

 

 

Кваліфікаційна категорія працівника

Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника

спеціаліст

ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

ü  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст другої категорії

ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

ü  впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст першої категорії

ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

ü  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

ü  упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,

ü  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  уміє аргументувати свою позицію

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст вищої категорії

ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

ü  володіє широким спектром стратегій навчання та виховання

ü  застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

ü  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби

ü  упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі

ü  продукує оригінальні, інноваційні ідеї

ü  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу

ü  вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  уміє аргументувати свою позицію

ü  дотримується педагогічної етики, моралі