2018 - 2019 

Підсумкове засідання атестаційної комісії 20 березня 2019 року:

- інструктор з фізкультури Волошина Л. В. підтвердила раніше присвоєний (7) 9 тарифний розряд;

- вихователь групи молодшого дошкільного віку "Сонечко" Кейзерова Г. О. підтвердила раніше присвоєний (9) 11 тарифний розряд;

- вихователю групи молодшого дошкільного віку "Капітошка" Пугач Ж. О. присвоєна кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії".

Вітаємо наших педагогів!!! Творчих злетів та натхнення!


     Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності навчального закладу. За результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфкатегорії та педагогічні звання. 

     Цього року у нашому закладі проходять чергову атестацію 3 педагоги. Для вивчення їх роботи до нашого садочку завітала член атестаційної комісії при управлінні освіти і науки з атестації керівних та педагогічних працівників ЗДО міста на 2018 - 2019 н. р. завідувач ЗДО № 32 "Ластівка" Азанієва С. О. Вона відвідала заняття з фізкультури з використанням нетрадиційних методик оздоровлення (інструктор з фізкультури Волошина Л. В.), день червоного кольору в групі молодшого віку "Капітошка" (вихователь Пугач Ж. О.) та заняття з ознайомлення із соціумом у групі полодшого віку "Сонечко" (вихователь Кейзерова Г. О.), а також перевірила ведення документації з атестації.


ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                          Голова атестаційної комісії

                                                                                                          дошкільного

                                                                                                          навчального закладу № 27

                                                                                                          «Світанок»

                                                                                                          ________А. І. Галілей

                                                                                                          12.10.2018

 

Заходи

з підготовки і проведення атестації

педпрацівників дошкільного навчального закладу

№ 27 «Світанок»

на 2018-2019 н. р.

 

№ з/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

1.

Переглянути перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників, внести необхідні зміни.

Вересень

Вихователь-методист

2.

Видати наказ по ДНЗ про проведення атестації педпрацівників  та про створення атестаційної комісії, розподіл обов’язків між її членами на 2019 рік

До 20.09.2018

Завідувач

3.

Ознайомити педагогів, які атестуються з наказом по закладу «Про затвердження складу атестаційної комісії на 2018 – 2019 н. р.», повноваженнями атестаційної комісії, основними умовами й вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників, змінами до Типового положення, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (у тій частині, у якій документи стосуються атестації педагогічних працівників), циклограмою атестації

До 25.09.2018 р.

Завідувач

4.

Внесення змін до інформаційного «Атестаційного   куточка»

Протягом року, відповідно етапам атестації

Секретар атестаційної комісії

5.

Прийняти заяви  від педпрацівників, які мають підстави на позачергову атестацію

До 10.10.2018

Голова атестаційної комісії

6.

Складання педагогами, які атестуються, індивідуального графіку атестації та подання його до атестаційної комісії

До 18.10.2018

Педагоги, що атестуються

7.

Складання графіку атестації педпрацівників у поточному навчальному році.

До 20.10.2018

Секретар атестаційної комісії

8.

Затвердити наказом по закладу «Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 2019 році» список педагогічних працівників, які атестуються, графік атестації

До 20.10.2018

Завідувач

 

9.

Ознайомити педагогів, які атестуються з графіком проведення атестації (під підпис)

До 21.10.2018

Секретар атестаційної комісії

10.

Подати інформаційно-методичному центру відомості про атестацію педпрацівників на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (підтвердження) педагогічного звання «вихователь-методист» та їх власні методичні розробки (за наявності)

До 25.10.2018

Завідувач

 

11.

Провести анкетування батьків з метою вивчення рейтингу педагогів, які атестуються

Жовтень - лютий

Практичний психолог

12.

Провести огляд групових приміщень з метою визначення особистого вкладу педагога, що атестується у створенні розвивального середовища групи

Січень

Члени атестаційної комісії

13.

Провести співбесіду з педагогами, що атестуються з метою оцінки їх роботи

Січень

Члени атестаційної комісії

14.

Робота педагогів, які атестуються над складанням картки творчої активності та самоаналізом власної педагогічної діяльності і подання їх до атестаційної комісії

До 01.02.2019

Члени атестаційної комісії

15.

Творчі звіти, презентація досвіду роботи, майстер-класів, методичних розробок педагогів, які атестуються.

До 20.02.2019

Члени атестаційної комісії

16.

Проводити засідання атестаційної комісії згідно графіка

До 18.03.2018 р.

Голова атестаційної комісії

17.

Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються. Забезпечити об’єктивність оцінювання їх педагогічної діяльності, дотримання основних принципів атестації.

До 06.03.2018 р.

Члени атестаційної комісії

18.

Оформити  атестаційні листи у 2-х примірниках на педагогічних працівників, які атестуються

До 10.03.2019 р.

Секретар атестаційної комісії

19.

Ознайомити під підпис педпрацівників, які атестуються з їх атестаційними листами.

До 18.03.2019 р.

Голова атестаційної комісії

20.

Провести підсумкове засідання атестаційної комісії

До

18.03. 2019р.

Голова атестаційної комісії

21.

Видати наказ за результатами атестації і ознайомити з ним  проатестованих  і колектив ДНЗ

До 10.04.2019 р.

Завідувач

 

 

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                          Голова атестаційної комісії

                                                                                                          дошкільного

                                                                                                           навчального закладу

                                                                                                          27 «Світанок»

                                                                                                          ________А. І. Галілей

                                                                                                       

ПЛАН

ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

на 2018 – 2019 навчальний рік

№ з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1.

1. Ознайомлення педагогів із нормативно-правовою базою  щодо проведення атестації.

2. Затвердження складу атестаційної комісії.

3. Затвердження плану засідань атестаційної комісії.

21.09.2018

Голова атестаційної комісії

 

2.

1.  Розгляд поданих документів.

2. Затвердження списку педагогів, які атестуються

3. Затвердження графіку атестації.

4. Прийняти рішення про відповідність присвоєної кваліфікаційної категорії тих педагогів, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії та не мають претензій з боку адміністрації.

20.10.2018

Голова атестаційної комісії

3.

1. Звіт членів атестаційної комісії про хід атестації

2. Розгляд матеріалів та документації педагогів, які атестуються

3. Звіти педагогів, які атестуються

 

22.02.2019

Голова атестаційної комісії

4.

1. Підведення підсумків атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

2. Повідомлення атестованих педагогів з рішенням комісії

3. Ознайомлення педагогів із атестаційними листами

До 20.03.2019

Голова атестаційної комісії

 

 


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач

_____________ А .І. Галілей

«____» ______________ 2018 року

 

 

 

Графік

проведення творчих звітів педагогів,

які атестуються у 2019 році

 

№ п/п

ПІБ

Термін

1.

Волошина Л. В.

21.02.2019

2.

Кейзерова Г. О.

21.02.2019

3.

Пугач Ж. О.

21.02.2019

 

 

 


2017 - 2018 

Атестація педагогічних працівників (20.03.2018)

Галілей А. І., завідувач, підтвердила раніше присвоєну категорію

"спеціаліст вищої категорії" та звання "вихователь-методист"

(за рішенням атестаційної комісії управління освіти і науки Сумської міської ради)

Воробйова Л. В., вихователь-методист,  отримала кваліфікаційну категорію

"спеціаліст І-ї категорії"

Казимирчук Л. М., вихователь, підтвердила відповідність

раніше присвоєному 11 (9) тарифному розрядові

Плужник Л. В., вихователь, підтвердила відповідність

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст"

Швадченко О. О., вихователь, підтвердила

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст"