УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК)

 № 27 «СВІТАНОК» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Червонопрапорна, 23  м.Суми, 40010тел. (0542) 61-61-80

E-mail:sumydnz27_@ukr.net

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач

Сумського ЗДО № 27

«Світанок»

______________ А.І. Галілей

                                                                                                    ______________2019 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

Підготовки та проведення

«Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини»

З 14.10.19  по  18.10.19

№ з/п

Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальний

Термін виконання

1.

Видати наказ про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»

Наказ

Завідувач ЗДО

До 05.10.2019р.

2.

Затвердити склад робочої групи

Наказ

Завідувач ЗДО

До 05.10.2019 р.

3.

Розробити та затвердити план заходів проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності

План заходів

Члени робочої групи

До 11.10.2019 р.

4.

Підготувати матеріали та оформити стенди «Збережемо життя і здоров’я дитини разом!»

Виставка на стенді

Педагоги ЗДО, сестра медична старша

До 15.10.2019 р.

5.

Оформити куточки «Безпека життєдіяльності дитини вдома»

Консультації в батьківських куточках кожної вікової групи

Вихователі

До 15.10.2019 р.

6.

Провести навчальне консультування з працівниками закладу та батьківською громадою:

         «Гострі отруєння грибами»;

     · «Перша долікарська допомога»

         «Дії за сигналом: «Увага всім!»

«Засоби гасіння пожеж»

Практичне заняття

 

 Завідувач ЗДО 

Вихователь- методист 

Завгосп

Ст. месестра

16.10.2019 - 18.10.2019 р.

 


Порядок дій персоналу навчального закладу щодо дії при пожежі

 

Кожний працівник закладу освіти при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) повинен:
- негайно повідомити про це за телефоном 101, 102 в пожежнорятувальну службу (при цьому необхідно назвати адресу об'єкту, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище);

-   вжити по можливості заходів по евакуації людей, гасінню пожежі і збереженню матеріальних цінностей.

  Особи, які в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, після прибуття до місця пожежі повинні:

1. Повідомити про виникнення пожежі за телефоном 101,102 в пожежно-рятувальну службу.

2. Здійснити оповіщення людей про пожежу.

3. Поставити до відома керівництво і чергові служби об'єкту, ланку пожежогасіння, добровільну пожежну дружину.

4. У разі загрози життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього наявні сили і засоби.

5. Видалити за межі небезпечної зони всіх учасників навчально-виховного процесу, що не беруть участь в гасінні пожежі.

6. Забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, що беруть участь в гасінні пожежі.

7. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

8. Організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі і у війти в склад штабу пожежогасіння.

 

 
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ
СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail:  osvita@smr.gov.ua   

НАКАЗ

 

20.08.2019                                                                                     № 518

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами закладів

дошкільної освіти міста

в 2019-2020 навчальному році

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Про організацію діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Пріоритетними напрямами освітньої діяльності закладів дошкільної освіти вважати:

- оновлення змісту методичної роботи дошкільної галузі з педагогічними кадрами, формування в них корпоративної культури;

- організацію сучасного освітнього простору закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування у дітей необхідних компетенцій, навичок, самостійної та спільної діяльності;

- оптимізація сучасних підходів до організації  здоров’язбережувальної діяльності з фізичного виховання на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку;

- забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти – початкової школи в умовах реформування освіти;

- формування освітніх компетенцій дошкільників у художньо-продуктивному, природничо-екологічному спрямуванні та набуття соціального досвіду дитини у сучасному оточуючому середовищі;

- організацію перезавантаження змісту освітнього процесу в роботі з дітьми раннього віку.

2. Затвердити міський методичний актив з питань дошкільної освіти у складі:

Адаменко Г.І. ‑ методист ІМЦ, керівник методичного активу;

Якименко Н.І. – завідувач ЗДО № 14;

Слюсар А.С. – завідувач ЗДО № 13;

Волошина С.О. – вихователь-методист ЗДО № 10;

Лєгарєва О.Л. – вихователь-методист НВК № 11;

Артюх Т.Д. – вихователь-методист ЗДО № 31;

Борисенко І.Г. – музичний керівник ЗДО № 31.

3. Визначити ЗДО №№ 13, 26, 28 базовими з проблеми «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу»
(у рамках інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня);
ЗДО №№ 13, 14, 18 – базовими з проблеми «Реалізація завдань Всеукраїнського проекту «Сприяння освіті» та використання методики «Шість цеглинок».

4. Методисту Інформаційно-методичного центру Адаменко Г.І.:

4.1. Здійснювати методичний супровід діяльності педагогічних колективів закладів дошкільної освіти щодо вирішення методичної проблеми «Створення сприятливих умов для формування гармонійно розвиненої особистості відповідно до освітньої реформи «Нова українська школа».

4.2. Зміст та завдання методичної роботи спрямувати на:

- зміцнення освітньо-методичної та матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти;

- поліпшення якості дошкільної освіти шляхом розробки механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- актуалізацію питань безпеки життєдіяльності дошкільників;

- модернізацію системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- оптимізацію роботи з фізичного виховання через упровадження профілактичних оздоровчих вправ та прийоми валеологічної освіти вихованців;

- сучасні підходи у взаємодії з родинами вихованців.

4.3. Забезпечити ефективну роботу міських методичних структурних підрозділів (додаток 1):

 

з/п

Форми методичної роботи

Керівник

Термін проведення

1.

Методичні обєднання:

- вихователів груп раннього віку;

 

 

- вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку;

 

- вихователів груп старшого дошкільного віку;

 

- музичних керівників;

 

 

 

- інструкторів із фізичної культури та плавкерівників;

 

- вихователів-методистів.

 

Адаменко Г.І.,

Лєгарєва О.Л

 

Адаменко Г.І.,

Артюх Т.Д.

 

Адаменко Г.І.,

Волошина С.В.

 

Адаменко Г.І.,

Ігнатенко М.О.

Борисенко І.Г.

 

Адаменко Г.І.,

Дорошенко С.В.

 

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

2.

Творчі групи з проблем:

- «Особливості використання методів та прийомів мнемотехніки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти»;

- «Соціально-економічна освіта дошкіль-ників – сучасний погляд» (за освітнім проектом «Афлатот»).

 

Адаменко Г.І.,

Гончаренко О.Б.

 

Адаменко Г.І.

Лєгарєва О.Л.

 

Згідно з графіком та планом роботи

3.

Семінари-практикуми для керівників зображувальної діяльності.

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

4.

Проблемні семінари для керівників закладів дошкільної освіти.

Адаменко Г.І.

Згідно з графіком та планом роботи

5.

Семінари, семінари-практикуми для вчителів-логопедів, вихователів логопедичних груп ЗДО.

Стахова Л.Л.,

Кравцова І.В.

 

Згідно з графіком та планом роботи

6.

Школи професійної майстерності:

 

- молодого логопеда;

 

 

- молодого вихователя-методиста;

 

 

- молодого вихователя;

 

 

- молодого музичного керівника.

 

 

Корж В.Г.,

Стахова Л.Л.

 

Адаменко Г.І.,

Кривонос Л.В.

 

Адаменко Г.І.,

Коваленко С.В.,

Космач І.О.

Адаменко Г.І.,

Борисенко І.Г.,

Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком та планом роботи

7.

Школа передового педагогічного досвіду.

Адаменко Г.І.

Згідно з планом роботи

4.4. Провести міські  тематичні заходи згідно з графіком (додаток 2).

         4.5. Провести протягом навчального року з метою обміну досвідом роботи  співбесіди з керівниками та творчі звіти вихователів-методистів ЗДО.

         4.6. Надавати кваліфіковану допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з питань атестації педагогічних працівників, проводити творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися в 2020 році на присвоєння або підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

         4.7. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних категорій (згідно із заявками).

         4.8. Інформувати педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології навчання та управління; здійснювати огляди новинок педагогічної та методичної літератури, моніторингові дослідження освітнього процесу ЗДО через Інтернет-сайт.

4.9. Проводити індивідуальні, групові консультації, дні відкритих дверей для педагогів, батьків ЗДО та продовжити роботу консультативних пунктів.

5. Керівникам  закладів дошкільної освіти:

5.1. Проектувати діяльність закладу з урахуванням пріоритетних напрямів освітньої діяльності ЗДО у 2019 – 2020 навчальному році.

5.2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямовувати її на надання дієвої допомоги в розкритті творчого потенціалу педагога.

         5.3. Дотримуватися гранично допустимого навантаження на дитину в  закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах (наказ МОН України від 20.04.2015 № 446).

5.4. Сприяти створенню безпечного комфортного середовища для збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства відповідно до наказу МОН України від 24.03 2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

5.5. Забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей.

5.6. Проводити дослідження, спрямовані на забезпечення розвитку дитини, подальше становлення її особистості.

5.7. Дотримуватись етики взаємин дітей, педагогів і батьків, налагоджувати позитивну взаємодію між ними.

5.8. Сприяти участі педагогів ЗДО у міських, обласних та всеукраїнських методичних заходах.

         5.9. Ураховувати результативність атестації працівників, участь у конкурсах, виставках, семінарах, тренінгах для заохочення росту педагогічної майстерності й результативності праці педагогів.

5.10. Про виконання означеного наказу інформувати ІМЦ до
25.05.2020 року.

         6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.

 

 

 

Начальник  управління

 

освіти і науки                                                              А.М. Данильченко

 

 

 Участь у методичній роботі міста

Секційні засідання

Назва

Місце та дата проведення

 

Секційне засідання

завідувачів ЗДО, директорів НВК

   1.  Реалії та перспективи розвитку дошкільної освіти міста.

Феденко О.О., головний спеціаліст управління освіти і науки Сумської міської ради

   2.   Підсумки методичної роботи ЗДО міста за минулий навчальний рік тазавдання дошкільної галузі у новому навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

   3. Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти в 2019-

2020 навчальному році.

Феденко О.О., головний спеціаліст управління освіти і науки, Адаменко Г.І., методист ІМЦ

   4. Інформація про участь у міжнародному психолого-педагогічному фестивалі «Перспектива-2019» (м. Коблево) та ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті».

Феденко О.О, головний спеціаліст управління освіти і науки, Солодовник О.О., завідувач ЗДО № 28

   5.   Роль керівника в організації сучасного середовища закладу дошкільної освіти для дітей раннього віку.

Слюсар А.С., завідувач ЗДО № 13

   6. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному

закладі (нові публікації).

Бондарева Я.В., вихователь-методист ЗДО № 38

    7.  Різне.

 

Місце проведення: ЗДО № 38

Дата проведення: 27.08.2019 р.

 

 

Секційне засідання учителів-логопедів ЗДО, НВК

      1. Вступне слово.  

Демидова Л. А., директор НВК № 42

      2. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-логопедів за 2018-2019 навчальний рік

Феденко О. О., головний спеціаліст управління  освіти і науки Сумської міської ради 

      3. Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання  вчителів-логопедів на 2019-2020 н. р.       

Стахова Л. Л., учитель-логопед НВК №9, керівник методичного об’єднання 

     4. Інноваційні технології в корекційно-розвивальній роботі з формування лексико-граматичних категорій у дітей  дошкільного віку.

Толстопятих А. В., учитель-логопед

НВК № 42

      5. Огляд нових публікацій з питань логопедії 

Тихенко Н. І., учитель-логопед

ЗДО № 12

      6. Організаційні питання

Феденко О. О., головний спеціаліст управління освіти  і науки, Стахова Л. Л.,  керівник методичного об’єднання         

Місце проведення: НВК № 42

Дата проведення: 21.08.2019 р.

 

 

Секційне засідання

вихователів груп старшого дошкільного віку

закладів дошкільної освіти міста, навчально-виховних комплексів

1.  Аналіз роботи методичного об'єднання вихователів старших груп,

основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ, Волошина С.В., вихователь-методист ЗДО № 10, керівник м/о

2.  Із досвіду роботи:

•    Інноваційні підходи до розвитку мовлення старших дошкільників.

Шевченко Л.М., вихователь ЗДО № 31

• Майстер-клас «Компонент STREAM-освіти – пізнавальне конструювання» у практиці роботи з дітьми дошкільного віку.

Стеблянко Л.М., вихователь вищої категорії ЗДО № 16

•    Презентація роботи гуртка «Піфагорик» для дітей старшого дошкільного віку.

Гончарова С.М., вихователь вищої категорії ЗДО № 14

•    Організація освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку за комплексною програмою «Впевнений старт».

Жучкова В.Г., вихователь-методист ЗДО № 15, Внученко Н.Б., вихователь вищої категорії ЗДО № 18

3.  Планування освітньої роботи в групах старшого дошкільного віку, розпорядок дня. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі (нові публікації).

Жучкова В.Г., вихователь-методист ЗДО № 15, Волошина С.В., вихователь-методист ЗДО № 10, керівник м/о

4.  Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти в 2019-2020 навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

5.  Різне.

Місце проведення: ЗДО № 15

Дата проведення:

23.07.2019 р.

 

Секційне засідання

вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку

1.  Аналіз роботи методичного об'єднання вихователів груп молодшого та середнього дошкільного віку. Основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,

Артюх Т.Д., вихователь-методист ЗДО № 31, керівник м/о

2.  Із досвіду роботи:

•    Моральне виховання дошкільників на засадах педагогічної спадщини С.Русової.

Радовська Н.І.,  вихователь вищої категорії ЗДО № 21

•    Розвиток творчих здібностей засобами LEGO-конструювання.

Тарасенко В.С., вихователь вищої категорії ЗДО № 28

3.  Презентація сторінки вихователя на власному Інтернет- сайті.

Погрібна Л.М., вихователь-методист ЗДО № 25

4.  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі (нові публікації).

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,

Погрібна Л.М., вихователь-методист ЗДО № 25

5.  Діагностування сформованості освітніх компетенцій дітей молодшого дошкільного віку.

Павлюченко Т.М., вихователь-методист ЗДО № 2

6.  Організація та планування освітньої роботи в ЗДО у 2019-2020 навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,

Артюх Т.Д., вихователь-методист ДНЗ №31, керівник м/о

7. Різне

Місце проведення: ЗДО № 25

Дата проведення: 22.08.2019 р.

 

 

Секційне засідання

інструкторів з фізичної культури та плавкерівників

закладів дошкільної освіти, навчально-методичних комплексів

1.  Аналіз роботи методичного об'єднання інструкторів з фізичної культури, плавкерівників, основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,

Дорошенко С.В.,  інструктор з фізичної культури ЗДО № 18, керівник м/о

2.  Із досвіду роботи:

•    Презентація дидактичного посібника «Спортивна та здорова дитина». 

Зайцева О.В., інструктор з фізичної культури вищої категорії ЗДО № 29

•    Музично-ритмічний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювально-ритмічної гімнастики.

Криловецька В.Г., інструктор з фізичної культури ЗДО № 7

•    Майстер-клас «Використання педагогічних технологій «путівник квест-Land».

Якуба Я.В., інструктор з фізичної культури  ЗДО № 13

•    Перегляд відеоролику ЗДО  № 5, учасника обласного фестивалю-огляду «Світ дошкілля».

3.  Про організацію проведення міського конкурсу-захисту сучасної моделі закладу освіти «Школа сприяння здоров’ю».

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

4.  Презентація сторінки інструктора з фізичної культури на власному Інтернет-сайті.

Федорченко Н.Д., вихователь-методист ЗДО № 29

5.  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі (нові публікації).

Федорченко Н.Д., вихователь-методист ЗДО № 29

6.  Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти в 2019-2020 навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

7.  Різне.

Місце проведення: ЗДО № 29

Дата проведення: 05.09.2019 р.

 

Секційне засідання вихователів груп раннього віку

1.  Аналіз роботи методичного об'єднання вихователів груп раннього віку,основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,

Лєгарєва О.Л., вихователь-методист НВК № 11, керівник м/о

2.  Із досвіду роботи:

•    Сучасне середовище закладу дошкільної освіти для дітей раннього віку.

Скорик Н.М., вихователь І категорії ЗДО № 31

•    Майстер-клас «Стіна, яка говорить – технологія, у якій дошкільник – господар свого простору».

Собіна І. І., вихователь ЗДО № 8

•    Презентація дидактичних посібників для дітей раннього віку

(ЗДО №№ 19, 22).

3.  Планування освітнього процесу в групах раннього віку, розпорядок дня.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ,  Лєгарєва О.Л., вихователь-методист НВК № 11, Артюх Т.Д., вихователь-методист ЗДО № 31

4.  Презентація сторінки вихователя на власному Інтернет-сайті. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу  в дошкільному закладі (нові публікації)

Артюх Т.Д., вихователь-методист

ЗДО № 31

5.  Різне.

Місце проведення: ЗДО № 31

Дата проведення: 21.08.2019 р.

 

 

  Секційне засідання

музичних керівників закладів дошкільної освіти

та навчально-виховних комплексів

1.  Аналіз роботи методичного об'єднання музичних керівників,

основні завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ, Борисенко І.Г., музичний керівник ЗДО №31, керівник м/о, Ігнатенко М.О., музичний керівник ЗДО № 39, керівник м/о

2.  Із досвіду роботи:

•    Організація та проведення обрядових свят, як засіб розвитку почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Гуменна Л.П., музичний керівник СЗДО № 20

•    Презентація участі в міжнародній науково-практичній Орф-конференції «Орф-підхід у розвитку креативності: шляхи інтеграції у сучасну мистецьку освіту».

Толбатова Н.О., музичний керівник вищої категорії ЗДО № 30

•    Про проведення фестивалю педагогічних ідей у м.Київ

Вірчак І.В., музичний керівник

ЗДО № 27

3.  Підсумки проведення міського дитячого фестивалю «Дитячі мрії».

Адаменко Г.І., методист ІМЦ, керівники м/о

4.  Презентація сторінки музичного керівника на власному Інтернет-сайті.

Бятова Я.О., вихователь-методист ЗДО № 22,

музичні керівники ЗДО № 22

5.  Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі (нові публікації).

Бятова Я.О., вихователь-методист ЗДО № 22

 

6.  Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти в 2019-2020 навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ, керівники м/о

7.  Різне.

Місце проведення: ЗДО № 22

Дата проведення: 06.09.2019

 

 

Секційне засідання

вихователів-методистів ЗДО, НВК

   1.Підсумки методичної роботи ЗДО міста за минулий навчальний рік та завдання дошкільної галузі у новому навчальному році.

Адаменко Г.І., методист ІМЦ

   2.Майстер-клас «Стенд-музей – базова сходинка сучасного розвивального середовища в контексті реалізації завдань STREAM освіти».

Коба Л.Ю., вихователь-методист

ЗДО № 17

   3.Упровадження інноваційних технологій мовленнєвого розвитку з дітьми дошкільного віку.

Криворотенко Н.О., вихователь-методист ЗДО № 26

   4.Презентація матеріалів виставки-огляду кращих методичних посібників.

Кордюк Н.В., вихователь-методист ЗДО № 21

   5.Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників через різні форми самоосвіти на Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

Печерська Ю.І., вихователь-методист ЗДО № 14, Геращенко Н.А., вихователь-методист ЗДО № 26

   6.Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах дошкільної освіти (лист МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491).

Феденко О.О., головний спеціаліст управління освіти і науки

   7.Діагностування

сформованості освітніх компетенцій дітей молодшого дошкільного віку.

Павлюченко Т.М., вихователь-методист ЗДО № 2

   8.Різне.

 Місце проведення: ЗДО № 21

Дата проведення: 20.08.2019 р.

 

 

Методичні об’єднання, семінари

1. Проблемні семінари для керівників закладів дошкільної освіти

 

1. Формування цілісної життєво-компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти.

2. Розвиток управлінських умінь керівника закладу дошкільної освіти в умовах інформатизації освіти.

3. Співбесіда з керівниками ЗДО і НВК за підсумками навчального року.

2. Наради керівників закладів дошкільноїосвіти з поточних питань (щомісячно, за окремим планом)

 

 

 

Листопад 2019 р. ЗДО

 № 16

Квітень 2020 року, НВК № 42

 

 

Травень 2020 року, управління освіти і науки СМР

 

Методичні об’єднання вихователів-методистів дошкільних установ

   1. Шляхи організації освітнього процесу, спрямованого на всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості.

   2. Компетентнісний підхід щодо формування освітніх компетенцій дітей дошкільного віку у художньо-продуктивній, соціальній, природничо-екологічній лініях розвитку.

   3. Творчі звіти вихователів-методистів за підсумками навчального року.                                                                                                                                              

Листопад  2019 року, НВК № 37

 

 

 

 

 

 

Березень 2020 року, ЗДО № 3

 

 

 

 

Червень 2020 року, ІМЦ

 

Семінари-практикуми для спеціалістів

    1. Керівників зображувальної діяльності:

Шляхи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва.

Лютий 2020 року, ЗДО № 36

 

 

Методичні об’єднання музичних керівників закладів дошкільної освіти

   1. Музична терапія для коригування емоційного розвитку та саморегуляції дошкільника.

   2. Естетичне виховання дошкільників через музику та художню літературу.

   3. Фестиваль дитячої художньої самодіяльності «Щаслива родина»

 

 

 

Листопад 2019 року, ЗДО № 17

 

Лютий 2020 року, ЗДО № 23

 

Квітень 2020 року

 

Методичні об’єднання інструкторів фізичної культури та плавкерівників ЗДО

   1. Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетенції дитини дошкільного віку.

   2. Інтегрований підхід до організації фізкультурно-оздоровчого процесу в дошкільному закладі.

 

 

 

Грудень 2019 року, ЗДО № 8

 

 

Квітень 2020 року, ЗДО № 5

 

Методичні об’єднання вчителів-логопедів ЗДО

    1.  Формування комунікативних навичок у дітей із порушеннями мовлення в різних вікових групах.

    2. Сучасні технології діагностування та диференціації мовленнєвих порушень.

   3. Сучасні підходи до корекції звуковимови в дітей дошкільного віку (постановка, автоматизація та диференціація звуків ).                                              

 

 

Листопад 2019 року, ЗДО № 22

                                                                                          

Лютий  2020 року, ЗДО № 8

 

Квітень 2020 року,

ЗДО № 29

 

Методичні об’єднання вихователів груп раннього віку

   1. Значення сюжетно-рольової гри в соціально-моральному становленні дитини раннього віку.

   2. Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу.                                                                                                                                                 

Листопад 2019 року, НВК № 9

 

Березень 2020 року,

ЗДО № 18

 

 

Методичні об’єднання  вихователів груп молодшого та середнього віку

    1. Оптимізація освітнього процесу з дітьми молодшого дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності.

    2. Мовленнєвий розвиток як спосіб зв’язку та вираження життєвих вражень.

 

 

 

Листопад 2019 року, ЗДО № 6

 

 

 

27.03.2020 року, ЗДО № 30

 

Методичні об’єднання вихователів груп старшого дошкільного віку

    1.  Реалізація інтегрованого підходу в побудові та організації освітнього процесу зі старшими дошкільниками.

    2.  Сучасні підходи до формування природничо-екологічної компетенції старших дошкільників.

 

 

 

Листопад 2019 року, ЗДО № 7

 

 

Березень 2020 року, ЗДО № 40

 

Консультативний пункт

   1.Організація і проведення інтерактивних форм роботи з батьками в умовах інклюзивної освіти.

Січень 2020 року,

НВК № 34

 Інформація про наявність авторських парціальних програм та посібників у ЗДО м. Суми


Поради для вихователів

 • 1. Уже на початку навчального року встановіть тісний контакт з батьками своїх вихованців,запишіть їхні побажання. Зафіксуйте і власні уявлення щодо проблем кожного конкретного малюка.
 • 2. Коли в групу приходять новачки,дайте можливість іншим вихованцям самостійно пояснити новоприбулим правила поведінки в Д.Н.З. Доручіть комусь із активних дітей розпитати новачка,ближче познайомитися з ним,а потім вже познайомте з ним усіх інших дітей.
 • 3. Ознайомлюючи дітей з правилами поведінки в групі,проведіть гру-заняття,де можна використати ці правила. В такий спосіб кожна дитина зможе чітко уявити, що від неї вимагається.
 • 4. Стежте, щоб встановлені правила не призводили до емоційного чи фізичного приниження когось із дітей його однолітками.
 • 5. Придумайте для окремих дітей умовний»секретний сигнал», який нагадував би їм про те,що вони зробили щось не так і треба негайно підкоритися правилу.
 • 6. Використовуйте   умовні знаки з кольорового паперу,щоб сигналізувати не словом,а знаком про необхідність зміни поведінки дітей у групі на певний період ,наприклад:гово- рити не можна-червоний прямокутник;говорити дозволя- еться-синій прямокутник;можна вільно гратися будь-якими іграшками-зелений прямокутник.
 • 7. На  заняттях використовуйте прийом гуманної особистісно орієнтованої педагогіки співробітництва - «відповідь на вушко»
 • 8. Заохочуйте прагнення дітей використовувати вже набуті знання для самостійного розв'язання незнайомих завдань даючи  "умовний сигнал:"час ризикувати-кружок,поділений навпіл:одна половина червоного кольору,а друга-чорного. 
 • 9. Обговорюйте разом з дітьми різноманітні способи виходу із ситуацій,які сталися чи могли б статися у житті групи. Допоможіть дітям оцінити,якою мірою консруктивний вибір кожного з них.
 • 10. Надайте     можливість визначити їхні страхи.Обговоріть з ними різноманітні випадки,які продемонстрували б:те,чого вони бояться,насправді зовсім не страшне.
 • 11.  Створюйте   умови,що сприяютьвстановленню та розвитку дружніх,приязних стосунків між дітьми. Проведіть гру «Ланцюжок компліментів»,педагог говорить комплімент одному з учасників гри ,той дякує і говорить комплімент наступному гравцю.В такий спосіб кожна дитина зможе потренуватися в умінні знаходити в людях, які її оточують,гарні риси і щиро їм про це говорити.
 • 12.  Придумайте разом з дітьми різноманітні способи похвали чи вираження прихильності.
 • 13. Проводьте один раз на тиждень «день гарного настрою» , «день усмішки» тощо.
 • 14 .Визначте відразу дітей, які схильні усамітнюватися,і стежте,щоб інші малята не забували запрошувати їх до свого товариства.

Атестація педагогічних працівників
 
   

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05

E-mail: osvita@smr.gov.ua  

 

04.01.2018 № 13.01-18/28

 

Керівникам закладів дошкільної освіти

 

Щодо атестації вихователів

закладів дошкільної освіти

 

У зв’язку зі зверненням представників закладів дошкільної освіти до Міністерства освіти і науки України щодо атестації педагогічних працівників, які працюють у дошкільних закладах не за фахом, управління освіти і науки Сумської міської ради роз’яснює.

Відповідно до розділу ІІІ статті 26 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-ІІІ та частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2011 № 2608-ІІІ призначення на посаду педагогічних працівників державного й комунального закладу дошкільної освіти належить до повноважень керівника закладу освіти. Також, саме він здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Атестація педагогічних працівників регламентована Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013 № 1135 (далі – Типове положення).

Пунктом 4.1 Типового положення встановлено, що атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вихователів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі – повна вища освіта), зокрема: повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Типове положення поширюється на всіх без винятку педагогічних працівників та передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної повної вищої педагогічної освіти.

Пунктом 4.10. Типового положення  визначено, що педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту” працювали й  продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту, а пунктом 3.26 передбачено, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, атестуються як такі, що мають відповідну освіту, якщо вони прийняті  на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації.

Оскільки рішення про призначення на посади педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймає керівник, він має вжити всіх можливих заходів для призначення на ці посади працівників з відповідною освітою. Лише у виключних випадках для забезпечення організації освітнього процесу та у разі відсутності фахівців із відповідною освітою на посади педагогічних працівників можуть прийматися особи з іншою педагогічною освітою.

 

 

 

Начальник управління освіти і науки                                А.М. Данильченко