Звіт керівника про діяльність ДНЗ № 27 "Світанок" за 2018 - 2019 н. р.

    Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 27 «Світанок»  м. Суми, Сумської області знаходиться за адресою: м. Суми, вулиця Баранівська (Червонопрапорна), 23, працює з 1963 року.

     Профіль ДНЗ – загально-розвиваючий.

Режим роботи ДНЗ 5-денний.

Проектна потужність - 150 місць.

На 29.05. 2019 року функціонувало 8 груп, у яких виховувалося 176 дітей:

2 групи раннього віку («Малючок» та «Дзвіночок»);

2 групи молодшого  дошкільного віку («Капітошка» та «Сонечко»);

2 групи середнього дошкільного віку («Зірочка» та «Бджілка»);

2 групи старшого дошкільного віку («Квіточка» та «Казочка»);

Режим роботи установи – 10,5-годинний (7 груп);

Працює чергова група з 12-годиннним режимом (з 7.00 до 19.00);

          Протягом 2018 – 2019 н. р. дошкільний заклад працював в україномовному режимі, керуючись Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання, Положенням про дошкільний навчальний заклад, проектом Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 роки, власним Статутом, продовжував втілювати в практику оптимальні форми та методи роботи з розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей.

         Відповідно Плану роботи ДНЗ  колектив  протягом 2018 – 2019 навчального року працював над реалізацією таких освітніх завдань:

         1. Сприяти застосуванню педагогами в освітньому процесі малих форм усної народної творчості як складової національно-патріотичного виховання дошкільників;

2. Забезпечити умови для формування основ екологічної культури дошкільників під час пошуково-дослідницької діяльності;

3. Удосконалювати роботу педагогів, спрямовану на збагачення соціального досвіду дитини в процесі реалізації освітніх проектів.

Освітній процес забезпечували 22 педагоги:

1 завідувач;

1 вихователь-методист;

1 практичний психолог;

1 музичний керівник;

1 інструктор з фізкультури;

17 вихователів.

За кваліфікаційним рівнем:

-         11 тарифний розряд -12

-         «спеціалістів» - 4

-         «спеціалісти І категорії» - 3

-         «спеціалісти ІІ категорії» -1

-         «спеціалісти вищої категорії» - 2

За рівнем освіти :

-         Вищу педагогічну освіту мають – 12 (54,6%)

-         Вищу педагогічну дошкільну освіту мають – 4 (18,1 %)

-         Середню спеціальну освіту мають – 6 (27,2%)

Вікова категорія педагогів:

-         До 30 років – 11 (50%)

-         31 – 40 років –  3 (14%)

-         41 – 50 років – 5 (22,2%)

-         51 – 55 років – 3 (13,6%)

Стаж педагогічної діяльності:

-         Молоді спеціалісти (до 3-х років) – 6 (27,2%)

-         3 – 10 років стажу – 5 (22,2%)

-         10 – 20 років стажу – 5 (22,2%)

-         Понад 20 років – 6 (27,2%)

         Результати спостереження за якістю організації  освітнього процесу, співбесіди з працівниками, тематичні та комплексні перевірки, оперативно-оглядовий контроль,  дають підстави стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують діяльність на  створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей, на цілісний і загальний розвиток дитини (За БКДО).

Збереженню психічного здоров’я дошкільників сприяє робота практичного психолога Висоцької Л. В. Вона постійно здійснює діагностику психічного розвитку дошкільників та поглиблену діагностику дітей з мовленнєвими порушеннями для обстеження на ПМПК. Проводить роботу з дітьми, батьки яких перебувають або перебували в зоні АТО. Наслідком роботи є покращення рівня цілісної  компетенції дошкільників.

Для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей у закладі постійно проводиться фізкультурно-оздоровча робота інструктором з фізкультури Волошиною Л. В.. Основними формами роботи є заняття з фізичної культури (згідно з розкладом занять), ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, рухливі ігри,  спортивні свята і розваги, Дні здоров’я.

Аналіз засвоєння основних рухів показав:

-         Високий рівень мають 68 %дітей

-         Середній рівень у 22 % дітей

-         Низький – у 10 % дітей.

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу закладу є здійснення комплексної підготовки дітей до нової української школи, формування здорової, життєздатної, компетентної особистості. У рамках співпраці із ЗОШ № 5 була започаткована робота по створенню спільного «Батьківського сенату» з питань переходу до Нової школи.

Формуванню у дітей цілісного уявлення про навколишній світ допомагає проведення інтегрованих, комплексних, бінарних занять. За результатами моніторингу вихованці мають такі показники:

Високий рівень розвитку – 46,5%

Достатній - 42,5%

Середній – 11%

Початковий – 0%.

         Запорукою успішної реалізації поставлених освітніх завдань була самоосвіта педагогів та робота по збагаченню методичної скарбнички кожного вихователя. У грудні 2018 року у ДНЗ № 27 «Світанок» був проведений конкурс    на кращу методичну розробку, переможці  якого брали участь у І міському етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників (нестандартне фізкультурно-озоровче ігрове обладнання "Світанковий будиночок" авторського колективу ЗДО отримало І місце).

       Педагоги закладу в  2018 – 2019 н. р. продовжували роботу над впровадженням у свою діяльність музейної педагогіки, проектної технології.

  Групи старшого дошкільного віку були визначені експериментальними з упровадження програми для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

      Курси підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО пройшла інструктор з фізкультури Волошина Л. В. та кухар Марченко Н. І..

       Протягом 2018 – 2019 н. р. атестацію пройшло 3 педагоги:

     Кейзерова Г. О., вихователь, підтвердила  відповідність раніше присвоєному (9)11 тарифному розрядові;                                                                

       Волошина Л. В., інструктор з фізкультури, підтвердила відповідність раніше присвоєному (7) 9 тарифному розрядові;        

       Пугач Ж. О., вихователь, отримала кваліфікаційну категорію "Спеціаліст другої категорії".

         На високому рівні організована робота з батьками. Упродовж року вони були активними учасниками благодійних акцій, конкурсів, походів,  виставок, свят і розваг. Під час проведення Тижня сім’ї продемонстрували свої таланти та винахідливість, приймали участь у Фестивалі  майстер-класів, проявили творчість та фантазію у створенні декорацій для проведення  різних заходів.

   Якісне медичне обслуговування сестри медичної старшої Свистюли М. О.  сприяло зниженню показників захворюваності: на 01.06.2018 р. – 5,7 дні на 1 дитину, на 29.05.2019 р. – 4,8 дні на одну дитину.

      22 серпня 2018 року на базі ДНЗ було проведене секційне засідання вихователів груп молодшого та середнього віку;

      07 вересня 2018 року була організована та проведена нарада завувачів за участю представників Управління освіти і науки Сумської міської ради.

        30 листопада 2018 року відбулося методичне об*єднання музичних керівників ДНЗ м. Суми "Сучасні підходи до організації свят та розваг у ЗДО. Використання фольклору в різних видах діяльності як одна із складових розвитку творчої та креативної дитини".

         Під час проведення Дня відкритих    дверей батьки та гості мали змогу переглянути організацію освітнього процесу педагогами закладу та дізнатися всю  необхідну інформацію.

Протягом 2018 - 2019 навчального року активно проводилась робота  щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання, а також організація батьків щодо благоустрою території дошкільного закладу, проведення косметичних ремонтних робіт.

       Матеріально-технічна база закладу поповнилась за рахунок виборчих програм і доручень  депутатів на загальну суму - 47 000,00 грн., а саме:

      -килими -20 000,00 грн.(Богодушко Б.І.);

      -офісна техніка (телевізор, ноутбук) -22 000,00  грн.(Бутенко Д.М.);

 

      -поточний ремонт - 5 000,00 грн. (Гробова В.П.)

Матеріальна база ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок коштів місцевого бюджету, додатково виділених коштів за ініціативи депутатів Мотречко В.В., Бутенко Д.М., Богодушко Б.І.,   благодійної спонсорської допомоги Борищик Ю.С.

 Зроблено:

- поточний ремонт групи «Малючок» (заміна шпалер, монтаж стелі, придбані тюлевих гардин);

- косметичні ремонти всіх групових приміщень;

Протягом року було придбано:

          - 1 м*ясорубка;

          - 1 телевізор;

          - 1 ноутбук;

          - 1 ламінатор.

    - демонстрацій матеріал та методичні посібники для розвитку мовлення дошкільників .

Отже, проаналізувавши діяльність дошкільного закладу протягом навчального року, слід зазначити, що освітня, адміністративно-господарча та методична робота велась чітко і цілеспрямовано, поставлені завдання річного плану в цілому  виконані.

     На виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 23 грудня 2014 р. «Про підсумки роботи зі звернень громадян», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 13.02.2018 «Про вивчення стану роботи зі зверненнями громадян у закладах освіти міста» в ДНЗ № 27 «Світанок» протягом 2018– 2019 н. р. робота в закладі велась відповідно наказу ДНЗ від 04.01.2019 № 5-аг «Про затвердження графіку прийому громадян» та наказу від 13.02.2019  № 30 « Про стан роботи із зверненнями громадян у закладі дошкільної освіти» в таких напрямках:

-         забезпечували   реалізацію конституційних прав громадян на звернення та  особистий прийом,  обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян

-         відповідальним за ведення документації з обліку особистого прийому громадян та реєстрації їх звернень і заяв призначено Л. В. Висоцьку (практичного психолога ДНЗ № 27 «Світанок»);

-         керівник та відповідальний  за ведення документації з обліку особистого прийому громадян та реєстрації їх звернень і заяв неухильно дотримувались вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 14.04.1997 № 348,а  також застосовували Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 24.09.2008 № 858;

-         постійно дотримувались графіків особистого прийому громадян;

-         на нарадах при завідувачу розглядалися питання про звернення громадян (№ 28 від 20.02.2019 р.) ;

-         здійснювався кваліфікований об’єктивний розгляд звернень громадян, оперативно вживалися заходи  щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами;

-         щоквартально здійснювався аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення причин, що їх породжують (за звітній період звернулося 42 чоловіка з таких питань: 32 чол. – оформлення дітей до садочка, 8 чол.- працевлаштування, 2 чол. – укладання договору;

-         постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків в усіх аспектах навчально-виховного процесу;

-         здійснювалось оприлюднення інформації про стан роботи зі звернень громадян на Інтернет-сайті закладу в розділі «Запитуйте – відповідаємо».

-         в першу чергу були розглянуті звернення громадян, які потребують соціального захисту ( переселенці, учасники АТО, одинокі матері, в тому числі ромської національності) у виділенні місця для дітей в садочку вирішується позитивно. Звернення, які стосувалися влаштування дитини в садочок задоволені на 100%, звернення по працевлаштуванню задовільнили по мірі потреби садочка.

  Вихователь-методист Воробйова Л. В. проводила значну роботу щодо змістовного наповнення та постійного оновлення власного Інтернет-сайту  (dnz27svitanok.jimdo.com). Сайт закладу оновлюється щотижня та за потребою, вирізняється  частотою відвідування, простий у використанні.

     З метою популяризації закладу діє сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» (https://www.facebook.com/)

       У користуванні ДНЗ № 27 «Світанок» знаходяться 6 комп’ютерів, 2 ноутбуки, 1 мультимедійний проектор, 4 телевізори.

 

       Керівник та працівники ДНЗ володіють комп’ютером на достатньому рівні.