Меню

Інформація про ціни на основні продукти харчування


Постачальники харчування 


ТОВ "ФУД ТОРГ "ФОП Коваленко М. С.


ТОВ "Сумська паляниця"


ФОП "Бойко О.В."


 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська міська рада

VIIІ СКЛИКАННЯ  XVII  СЕСІЯ

                                                РІШЕННЯ

 

 

від  23 грудня  2021  року  № 2578 - МР

м. Суми

 

Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради

                                                               

 

 

З метою визначення механізму використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, забезпечення харчуванням дітей закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 7 статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 10, 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», частини 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ураховуючи програму Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2022-2024 роки», затверджену рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР, програму Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2022-2024 роки», затверджену рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року                 № 2273-МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити вартість харчування однієї дитини на день:

1.1. Для вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів   початкових шкіл, у тому числі спеціальної, навчально-виховного комплексу, багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру вартість триразового харчування (сніданок, обід, полуденок), а саме для:

- дітей раннього та молодшого дошкільного віку – 33,00 грн;

- дітей середнього та старшого дошкільного віку – 40,00 гривень.

1.2. Для вихованців санаторного закладу дошкільної освіти та санаторних груп для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, вартість триразового харчування (сніданок, обід, полуденок), а саме для:

- дітей раннього та молодшого дошкільного віку – 50,00 грн;

- дітей середнього та старшого дошкільного віку – 60,00 гривень.

1.3. Встановити наступне співвідношення плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах початкових шкіл, навчально-виховного комплексу, а саме: 75 відсотків від встановленої вартості харчування на день – батьківська плата, 25 відсотків від вартості харчування на день – за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади (оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).

1.4. Зменшити в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах початкових шкіл, навчально-виховного комплексу розмір плати за харчування дітей на 50 відсотків для батьків, які мають трьох і більше дітей.

2. Затвердити вартість харчування однієї дитини на день для учнів закладів загальної середньої освіти, крім спеціальних закладів загальної середньої освіти:

2.1. У 1-4 класах вартість одноразового харчування – 24,00 гривні.

2.2. Встановити наступне співвідношення плати за харчування дітей                   1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а саме: 75 відсотків від встановленої вартості харчування на день – батьківська плата, 25 відсотків від вартості харчування на день – за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади (оплата здійснюється за дні відвідування учнем закладу освіти).

2.3. У 1-11 класах встановити вартість одноразового харчування на рівні 24,00 грн за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для дітей пільгових категорій, а саме:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах;

- дітей з інвалідністю;

- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;

- дітей, батьки яких є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України;

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав;

- дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

3. Затвердити у спеціальних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади вартість триразового харчування (сніданок, обід, полуденок) для:

- учнів Сумського закладу загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської міської ради 1-4 класів – 50,00 грн, 5-10 класів – 60,00 грн;

- учнів 1-4 класів Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської ради, Сумського багатопрофільного навчально - реабілітаційного центру №1 Сумської міської ради - 50,00 грн.

4. Звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів початкових шкіл, у тому числі спеціальної, навчально-виховного комплексу, багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з інвалідністю;

- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;

- дітей, батьки яких є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України;

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

- дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти;

- дітей, які відвідують санаторний заклад дошкільної освіти (групи) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу;

- дітей з особливими освітніми потребами спеціальних та інклюзивних груп.

5. Затвердити Порядки забезпечення з бюджету Сумської міської територіальної громади безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл, навчально-виховного комплексу та учнів закладів загальної середньої освіти, а саме:

- батьки яких є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України  (додаток 1);

- батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав (додаток 2).

6. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади дітей з інвалідністю у закладах загальної середньої освіти (додаток 3).

7. Вважати такими, що втратили чинність:

- рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6995-МР «Про встановлення вартості харчування та затвердження порядку і умов забезпечення пільговим харчуванням дітей у закладах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти і науки Сумської міської ради»;

- рішення Сумської міської ради від  29 вересня 2021 року № 1614-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 6995-МР «Про встановлення вартості харчування та затвердження порядку і умов забезпечення пільговим харчуванням дітей у закладах освіти, які підпорядковані Управлінню освіти і науки Сумської міської ради».

8. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.

9. Організацію виконання цього рішення покласти на управління освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.), а координацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова С.

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                      Олександр ЛИСЕНКО

 

 

Виконавець: Данильченко А.

________________     2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Сумської міської  ради  «Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради» доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6-9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Проєкт рішення Сумської міської ради  «Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради» оприлюднений 03 грудня 2021 року, п. 4 та завізований:

 

Начальник управління освіти
і науки Сумської міської ради                                                                                                                         

 

 

 

Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО

 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт управління освіти і науки Сумської міської ради

 

 

 

 

 

 Тетяна МАКСИМОВСЬКА

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

 

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

 

 

 

 

        Станіслав ПОЛЯКОВ

 

 

 

        

          Світлана ЛИПОВА

Начальник правового управління Сумської міської ради

 

 

          Олег ЧАЙЧЕНКО

 

Секретар Сумської міської ради

 

 

 

          Олег РЄЗНІК

 

Начальник управління освіти і науки                                     Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО

Сумської міської ради                                                              _______         2021 р.

 

                                      

                                                      Додаток  1

                                                                 до рішення Сумської міської ради

«Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»


  від  23 грудня 2021  року  № 2578  - МР

 

 

Порядок

забезпечення з бюджету Сумської міської територіальної громади безкоштовним харчуванням дітей закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл, навчально-виховного комплексу та  учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України

   

        1. Цей Порядок регламентує забезпечення з бюджету Сумської міської територіальної громади (далі - Сумська міська ТГ) безкоштовним харчуванням дітей закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл, навчально-виховного комплексу та учнів закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, батьки яких є захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України, та поширює свою дію на осіб, які на момент звернення проживають на території Сумської міської ТГ.

2. Вартість харчування однієї дитини на день визначається рішенням Сумської міської ради.

        3. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку законний представник дитини (батько чи мати) або уповноважена законним представником особа звертається до адміністрації закладу освіти і подає наступні документи:

       3.1. Для дітей, батьки яких є захисниками України:

       а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

       б) копію свідоцтва про народження дитини;

       в) документ, який засвідчує факт безпосередньої участі одного із батьків дитини в антитерористичній операції та/або документ, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

        г) документ, що підтверджує факт проживання дитини, один з батьків якої є захисником України, на території Сумської міської ТГ.

        3.2. Для дітей, батьки яких є загиблими (померлими) захисниками України:

        а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

        б) копію свідоцтва про народження дитини;

        в)  копію посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, та/або копія посвідчення члена сім’ї загиблого (або довідка - для дитини);

         г) копію свідоцтва про смерть захисника України чи особи, яка загинула під час участі у Революції Гідності;

          ґ) документ, що підтверджує смерть захисника України, внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або участі у здійсненні заходів із забезпечення  національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

          д) документ, що підтверджує факт проживання дитини, один з батьків якої є загиблим (померлим) захисником України, на території Сумської міської ТГ.

          4.  Безкоштовним харчуванням діти забезпечуються з моменту подачі заяви законним представником дитини або уповноваженою законним представником особою.

          5. Безкоштовне харчування дітей припиняється:

1) якщо заявником приховано або навмисно надано недостовірні дані, які вплинули на визначення права на пільгу -  з дати,  коли виявлено порушення;

2) за заявою законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи - з дати  подання заяви, якщо інше не обумовлено заявою;

3) зміни місця проживання (переїзд за територію Сумської міської ТГ) дитини -  з дати, коли відбулися зміни, якщо інше не обумовлено заявою.

         Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин, крім обставин, зазначених підпункті 3, батьки або інші законні представники зобов’язані повідомити керівника закладу освіти протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення.

      6. Заклад освіти визначає кількість днів, які дитина харчувалася безпідставно, суму надмірно перерахованих коштів за продукти харчування та встановлює строки її повернення.

     У разі, коли законний представник дитини або уповноважена законним представником особа добровільно не повернув (ла) надмірно перерахованих коштів за продукти харчування, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку.

7. Контроль за організацією надання пільг та  використанням коштів бюджету Сумської міської ТГ покладається на керівника закладу освіти.

 

 

Сумський міський голова                                                            Олександр ЛИСЕНКО

 

Виконавець: Данильченко А.

________________2021 р.

                        

 Додаток  2

до рішення Сумської міської ради                         «Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»

від  23 грудня 2021  року  № 2578 - МР

 

Порядок

забезпечення з бюджету Сумської міської територіальної громади безкоштовним харчуванням дітей закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл, навчально-виховного комплексу та учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав

      1. Цей Порядок регламентує забезпечення з бюджету Сумської міської територіальної громади (далі - Сумська міська ТГ) безкоштовним харчуванням дітей закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів початкових шкіл, навчально-виховного комплексу та учнів закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших держав, та поширює свою дію на осіб, які на момент звернення проживають на території Сумської міської ТГ.

2. Вартість харчування однієї дитини на день визначається рішенням Сумської міської ради.

3. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного та шкільного віку до адміністрації  закладу освіти подаються наступні документи:

        а) заяву від законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

        б) копію свідоцтва про народження дитини;

        в) копію документа, який засвідчує факт безпосередньої участі одного із батьків  у бойових діях на території інших держав;

        г) документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання дитини, один з батьків якої є учасником бойових дій на території інших держав, на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

         4.  Безкоштовним харчуванням діти забезпечуються з моменту подачі заяви законним представником дитини або уповноваженою законним представником особою.

         5. Безкоштовне харчування дітей припиняється:

1) якщо заявником приховано або навмисно надано недостовірні дані,  які вплинули на визначення права на пільгу -  з дати виявлення порушення;

2) за заявою законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи - з дати подання заяви, якщо інше не обумовлено заявою;

3) зміни місця проживання (переїзд за територію Сумської міської ТГ) дитини -  з дати, коли відбулися зміни, якщо інше не обумовлено заявою.

         Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин, крім обставин, зазначених підпункті 3, батьки або інші законні представники зобов’язані повідомити керівника закладу освіти протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення.

      6. Заклад освіти визначає кількість днів, які дитина харчувалася безпідставно, суму надмірно перерахованих коштів за продукти харчування та встановлює строки її повернення.

      У разі, коли законний представник дитини або уповноважена законним представником особа добровільно не повернув (ла) надмірно перерахованих коштів за продукти харчування, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку.

      7. Контроль за організацією надання пільг та  використанням коштів бюджету Сумської міської ТГ покладається на керівника закладу освіти.

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                              Олександр ЛИСЕНКО

 

 

Виконавець: Данильченко А.

________________2021 р.

 

 

 

 

                               Додаток  3

до рішення Сумської міської ради                      «Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради»

від 23 грудня  2021  року     № 2578  - МР

 

Порядок

забезпечення безкоштовним харчуванням за кошти бюджету Сумської міської  територіальної громади дітей з інвалідністю у закладах загальної середньої освіти

1. Цей Порядок регламентує забезпечення з бюджету Сумської міської  територіальної громади (далі - Сумська міська ТГ) безкоштовним харчуванням дітей з інвалідністю у закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради (далі – безкоштовне одноразове харчування),  та поширює свою дію на осіб, які на момент звернення проживають на території Сумської міської ТГ.

2. Вартість харчування однієї дитини на день визначається рішенням Сумської міської ради.

  3. Для забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням дітей з інвалідністю законний представник дитини (батько чи мати) або уповноважена законним представником особа звертається до адміністрації  закладу освіти і подає наступні документи:

а) заяву від законного представника або уповноваженої законним представником особи, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;

б) копію свідоцтва про народження дитини;

в) копію посвідчення дитини з інвалідністю;

г) документ, що підтверджує факт проживання дитини на території Сумської міської ТГ.

          4. Безкоштовним одноразовим харчуванням дитина з інвалідністю забезпечується з моменту подачі заяви від законного представника або уповноваженої законним представником особи.

          5. Безкоштовне одноразове харчування припиняється:

 1) якщо заявником приховано або навмисно надано недостовірні дані,  які вплинули на визначення права на пільгу -  з дати виявлення порушення;

 2) за заявою законного представника дитини або уповноваженої законним представником особи - з дати подання заяви, якщо інше не обумовлено заявою;

 3) зміни місця проживання (переїзд за територію Сумської міської ТГ) дитини -  з дати, коли відбулися зміни, якщо інше не обумовлено заявою.

 Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин законний  представник або уповноважена законним представником особа зобов’язана повідомити керівника закладу освіти протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення.

      6. Заклад освіти визначає кількість днів, які дитина харчувалася безпідставно, суму надмірно перерахованих коштів за продукти харчування та встановлює строки її повернення.

     У разі, коли законний представник дитини або уповноважена законним представником особа добровільно не повернув (ла) надмірно перерахованих коштів за продукти харчування, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку.

     7. Контроль за організацією надання пільг та  використанням коштів бюджету Сумської міської ТГ покладається на керівника закладу освіти.

 

 

 

 

Сумський міський голова                                                           Олександр ЛИСЕНКО

 

 

Виконавець: Данильченко А.

________________2021 р.

 

 

 

 

 

 

Зміни до норм харчування