Мова освітнього процесу в ЗДО № 27 "Світанок" - українська.

Закон України  Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України “Про дошкільну освіту” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259) Із змінами, внесеними згідно із Законами  № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

                                                   

Виконання Закону України “Про засади державної мовної політики”

Організаційна робота щодо реалізації Закону України

“ Про засади державної мовної політики ” 

 

Заходи

по впровадженню державної мови в освітньому процесі

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 

1.

Майстер-клас для педагогів:

«Формування техніки, технології та культури акторського мовлення у педагогів»

Вересень

Вихователь-методист

 

2.

Відкрите заняття:

«Міміка та жести у професійній діяльності педагогів»

Листопад

Вихователь 

Проніна Н.П.

 

3.

Семінар-практикум з педагогами «Мистецтво спілкування з дітьми дошкільного віку»

Січень 

 

Вихователь-методист

 

4.

Майстер – клас для педагогів :

«Організація інтелектуальної і мовленнєвої діяльності дітей на основі інтелектуальних карт

Січень

Вихователь-методист

 

5.

Тренінгові заняття з батьками: « Як наше слово впливає на дитину»

Квітень

 

Практичний психолог

 

6.

Консультації :

1. «Різновиди мовленнєвої комунікації з дітьми»

2. «Навчання дітей елементів грамоти»

3. «Використання методу багатоканальної діяльності  в роботі з дітьми старшої групи»

4. «Казка в системі мовленнєвого розвитку дошкільників

 

Жовтень

 

Лютий

 

Березень

 

 

 

Квітень

 

Вихователь - методист

 

7.

Педагогічна рада «Комунікативно - мовленнєва компетенція дітей раннього віку : проблеми, шляхи вирішення»

Листопад

Завідувач, Вихователь – методист

 

8.

Батьківські збори в групі раннього віку : «Роль комунікативних навичок для інтелектуального розвитку дітей раннього віку»

 Квітень

Вихователі груп раннього віку