П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема:

Заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

       Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.


Освітній процес забезпечують 15 педагогів :

1 завідувач;

1 вихователь-методист;

1 практичний психолог;

1 інструктор з фізкультури;

11 вихователів.

 

 

За кваліфікаційним рівнем:

-  11 тарифний розряд - 11

-  9 тарифний розряд  - 1

-  «спеціалістів» - 0 

-  «спеціалісти І категорії» - 1 

-   «спеціалісти ІІ категорії» - 1 

-   «спеціалісти вищої категорії» - 1 

 

 

 За рівнем освіти:

-  вищу педагогічну освіту мають - 9

-  вищу педагогічну дошкільну освіту мають - 3

            -  середню спеціальну освіту мають - 3

 

Вікова категорія педагогів:

-   до 30 років - 5

-  31 – 40 років -3

-  41 – 50 років -4

-  51 – 55 років -1

-  старше 55 років - 2

 

Стаж педагогічної діяльності:

-  молоді спеціалісти (до 3-х років) - 2

-  3 – 10 років стажу - 5 

-  10 – 20 років стажу - 3

-  Понад 20 років - 5


Адміністрація 


Завідувач ЗДО

Галілей Антоніна Іванівна - спеціаліст вищої категорії, вихователь-методист. Педагогічний стаж роботи 35 років. Це людина з великим серцем, яка нещодавно очолила дитячий садочок, але зуміла зігріти своїм теплом  усіх,  хто її оточує.   Антоніна Іванівна щиро ділиться своїм досвідом, уміннями, світлом і добротою з колегами, створює унікальні можливості  для творчого розвитку, самореалізації, проведення активного дозвілля дітей, здійснення їх мрій. Кредо завідуючої - бути людиною. І це їй вдається. Вона вміє прокласти стежку до сердець - іноді невидиму, але надійну. Антоніна Іванівна тонко розуміє людську душу, а люди відповідають їй взаємною симпатією, відкритістю сердець, спалахом творчості. 


Вихователь-методист

Чайченко Анна В`ячеславівна

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Педагогічний стаж- 9 років, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. 

Анна В`ячеславівна проявила себе, як висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє методикою естетичного виховання,  втілює в практику роботи нові ідеї, найбільш ефективні форми, методи і засоби хореографічного мистецтва дітей дошкільного віку, застосовує новітні музично-педагогічні технології. Має високий рівень професійної компетентності та особистісного потенціалу. Працює над такою методичною проблемою "Театралізована діяльність"


Заступник завідувача господарством

Щербина Наталія Дмитрівна

Чудово володіє ситуацією в закладі, завжди знаходить творчий підхід до вирішення будь-якої ситуації, толерантна, вміє знаходити мову з усіма членами колективу. Має чудові організаторські здібності та почуття стилю. У колективі користується повагою.


Наші   вихователі

Кейзерова Ганна Олександрівна

вихователь

Закінчила Анадерське педагогічне училище. Стаж роботи - 30 років. На посаді вихователя - 27 років,кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

За час роботи  досягла високого професіоналізму у роботі,зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник. Сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей та вихованні у них самостійності. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. ЇЇ вихованці гарно володіють монологічним та пояснювальним мовленням. У своїй діяльності вихователь активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми, працює над проблемою "Екологічне виховання дошкільників засобами дослідницької діяльності".

 . Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань. Працює над такою методичною проблемою "Елементи ТРВЗ" 

 


Казимирчук Людмила Михайлівна

вихователь

Педагогічний стаж - 17 років,середня спеціальна освіта, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

Вона є креативним, досвідченим педагогом,  сумлінно ставиться до навчально-виховного процесу, застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми. Добре володіє дитячим колективом. У освітній діяльності з дітьми  використовує спадщину М. Монтессорі для сенсорного розвитку дітей раннього віку. Працює над такою методичною проблемою "Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана".

 


Феніна Ірина Володимирівна

вихователь

Вища дошкільна освіта, педагогічний стаж - 6 років, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

 Відповідальна, толерантна, на високому рівні володіє методикою організації освітнього процесу. Свою креативність проявляє у спілкуванні із дітьми та батьками, створенні розвивального середовища.


Бурко Олеся Анатоліївна 

вихователь

Закінчила Сумський державний педагогічний університет. Педагогічний стаж - 5 років,кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

Молодий, творчий педагог. На посаді вихователя працює  більше 1 року. Сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. ЇЇ вихованці гарно володіють монологічним та діалогічним мовленням. У своїй діяльності вихователь активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дошкільників, домагається ефективного засвоєння ними знань. Широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми та володіє акторським мистецтвом. ЇЇ люблять діти. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників та батьків вихованців.


Кононенко Ірина Cергіївна

вихователь

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, магістр. Педагогічний стаж - 4 роки, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

Свою педагогічну діяльність  спрямовує на постійне осучаснення освітнього процесу, вбачаючи в цьому основне завдання педагогічної роботи. Про неї можна відверто сказати, що вона самовідданий, самодостатній, творчий, з потужнім духовним потенціалом педагог. Проявляє високий рівень ініціативи, володіє теорією дошкільної педагогіки і психології. У роботі керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання та виховання дітей, задовольняючи особистісні потреби кожної дитини, створюючи оптимальні умови відповідно нахилів та інтересів дошкільників, дотримується педагогічної етики, поважає гідність малюків, сприяє розвитку психічної, фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, креативної ліній розвитку особистості.


Проніна Ніна Петрівна.

вихователь

 Закінчила Глухівський державний педагогічний інститут в 1995 році.Педагогічний стаж - 24 роки. На посаді вихователя - 5 років, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. Зарекомендувала себе, як досвідчений та відповідальний педагог. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. Як вихователь сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей та вихованні у них самостійності. У своїй діяльності активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань, широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми. Працює над такою методичною проблемою "Розвивальні ігри Нікітіних"


Пугач Жанна Олегівна

вихователь

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет , освіта вища дошкільна. На посаді вихователя - 10 років, кваліфікаційний рівень - спеціаліст 2 категорії. 

Креативна, творча, відповідальна. Вміло планує освітній процес, впроваджуючи у свою діяльність проектну технологію. Має акторський талант, активно приймає участь у житті садочка. Відповідально ставиться до виконання своїх посадових обов`язків. Працює над методичною проблемою "Школа ейдетики Ю. Матюхіна"


Дмітрієва Ганна Анатоліївна

вихователь

Закінчила Глухівський державний педагогічний університет, освіта вища педагогічна.Педагогічний стаж - 12 років. На посаді вихователя - 2 роки,кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд.

Старанний, талановитий педагог, який постійно працює над підвищенням рівня самоосвіти. Добре володіє методиками організації та проведення організованої навчальної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку, має досвід в організації режимних моментів та дозвілля дошкільників. Працює над такою методичною проблемою "Твори проектування Т. О. Піроженко"


Чубур Тамара Володимирівна

вихователь

Закінчила Лебединський коледж ім. А. С. Макаренка,освіта середня спеціальна. Стаж роботи - 27 років, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. 

Доброзичливий та відповідальний вихователь. Швидко знаходить спільну мову з дітьми та батьками. Фахівець своєї справи. Людина, яка любить і поважає особистість дитини. Працює над такою методичною проблемою "Нетрадиційні засоби розвитку мовлення з дітьми раннього віку, ігри з сухим басейном"


Шевченко Ірина Віталіївна

вихователь

Закінчила Сумський державний педагогічний університет  ім. А. С. Макаренка, освіта вища педагогічна. На посаді вихователя 1 рік, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. 

Творчий та креативний педагог.

Ірина Віталіївна доброзичлива людина, завжди дотримується педагогічної етики та моралі. Вміло володіє дитячим колективом. Працює над такою методичною проблемою "ІКТ розумна підлога"

 


Безрукова Марина Олександрівна

Навчається в Сумському державному педагогічному університеті  ім. А. С. Макаренка.

Молодий спеціаліст, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. 

 Активна, працелюбна та відповідальна. Сумлінно виконує свої посадові обов'язки. За період роботи зарекомендувала себе як гарний працівник. Дуже любить дітей і завжди знаходить підхід до кожного. 


Ткачьова Ольга Константинівна

вихователь

Педагогічний стаж 10 років.Креативна, творча, відповідальна. Вміло планує освітній процес, впроваджуючи у свою діяльність проектну технологію. 

 

 


Кучеренко Тетяна Сергіївна

вихователь

Педагогічний стаж 4 роки.Закінчила Глухівський педагогічний університет. Спеціальність вчитель біології. Енергійний , старанний педагог. Працює над своїм удосконаленням.Працює над такою методичною проблемою "Lego конструктор 6 цеглинок"

 


Висоцька Людмила Віталіївна

практичний психолог

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Педагогічний стаж-15 років, кваліфікаційний рівень - "спеціаліст першої категорії".

За час роботи у навчальному закладі Людмила Віталіївна зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений спеціаліст. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Висоцька Л.В. є активним учасником засідань педагогічних рад, батьківських зборів, тренінгових занять, семінарів та семінарів - практикумів дошкільного закладу, заходів міського та обласного рівнів, а також форумів та всеукраїнських конференцій. Вона користується авторитетом серед вихованців, педагогічних працівників та батьків.

  


Долгозвяга Марія Сергіївна

інструктор з фізкультури

Закінчила Сумський педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. Молодий спеціаліст, кваліфікаційний рівень - 11 тарифний розряд. 

Молодий та енергійний спеціаліст який спрямовує свою роботу з дітьми на формування навичок здорового способу життя, позитивного ставлення до фізичної культури, гігієни, спорту, на удосконалення і розвиток рухових навичок, формування правильної постави, виховання морально-вольових навичок. Марія Сергіївна постійно працює у взаємодії з вихователями, батьками, веде широку просвітницьку роботу серед батьків щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей. Працює над такою методичною проблемою "Театр фізичного виховання"

 


Вацко Анастасія Ігорівна

інструктор з фізкультури

Педагогічний стаж 10 років. Закінчила Бердянський державний педагогічний університет. Молодий та енергійний спеціаліст який спрямовує свою роботу з дітьми на формування навичок здорового способу життя, позитивного ставлення до фізичної культури, гігієни, спорту, на удосконалення і розвиток рухових навичок, формування правильної постави, виховання морально-вольових навичок.


Помічники вихователів


Мокренко Світлана Олексіївна

 

 Стаж роботи - 7 років.Сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Протягом  всієї роботи здобула вміння працювати з дітьми. Володіє  індивідуальним підходом до кожної дитини.


Колісник Оксана Сергіївна

Молода, енергійна, добра та порядна людина. Сумлінно виконує свої посадові обов`язки.


Пастухова Олександра Олександрівна

У садочку "Світанок" на посаді помічника вихователя працює лише рік. За цей короткий проміжок часу сумлінно виконує свої посадові обов'язки. За період роботи зарекомендувала себе як гарний працівник. Дуже любить дітей і завжди знаходить підхід до кожного. 


Одинцова Антоніна Василівна

Працює на посаді помічника вихователя 35 років. Протягом такого великого  трудового  шляху зарекомендувала себе відповідальним працівником, вміє і знає, як підійти до кожного вихованця. А це тому, що Антоніна Василівна добра, щира. Вона завжди бачить ту родзинку в дитині, яка  притаманна лише їй.

А ще вона наш квітникар - чарівник, який дуже любить квіти. Вся квіткова краса нашого садочка  - це робота дбайливих золотих рук Антоніни Василівни. 


Карпенко Наталія Григорівна

У садочку на посаді помічника вихователя працює 34 роки. Має великий досвід роботи з дітками. Знає всі тонкощі дитини, вміє зацікавити і заохотити кожного. Вона користується повагою серед співробітників. Наталію Григорівну шанують і поважають батьки вихованців.


Баглаєва Людмила Миколаївна

На посаді помічника вихователя працює 1 рік. За час роботи зарекомендувала себе як трудолюбивий та відповідальний працівник. Сумлінно виконує свої посадові обов`язки.

 


Суярова Альона Юріївна

На посаді помічника вихователя працює 1 рік. За час роботи зарекомендувала себе як трудолюбивий та відповідальний працівник. Сумлінно виконує свої посадові обов`язки.

 

 

 


Інші працівники закладу

Панченко Людмила Петрівна

діловод

 

Має вищу освіту, грамотно володіє мовою, знає ключові правила ведення ділових паперів. Вона  організована, пунктуальна, доброзичлива людина. Їй властива здатність до тривалої концентрації уваги, відмінна пам'ять, психологічна стійкість, комунікативні навички і конструктивне сприйняття критики.


 

Дученко Світлана Олександрівна

головний бухгалтер

 Закінчила Сумський національний аграрний університет. Стаж роботи  - 8 років.

Досвідчений бухгалтер з відповідною фаховою освітою. Має надзвичайний потенціал як спеціаліст. У ході своєї трудової діяльності неодноразово продемонструвала вміння приймати правильні і швидкі рішення. Має навички організаторської роботи.

 

 

 


 

Лясковська Анна Володимирівна

бухгалтер

 Закінчила Сумський національний аграрний університет. Стаж роботи- 7 років.

  За час роботи зарекомендувала себе дисциплінованим і відповідальним фахівцем, чітко і в зазначений строк виконує всі доручені завдання. 

    У ході своєї трудової діяльності  неодноразово демонструвала вміння приймати правильні і швидкі рішення у різних ситуаціях, а також навички організаторської роботи. У колективі користується заслуженою повагою, колеги прислухаються до її думки. Комунікабельна і відкрита до людей.


 

Орлова Олена Іванівна

машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни)

 

 Стаж роботи - 12 років.

Олена Іванівна сумлінно виконує свої посадові обов'язки. За характером витримана, миролюбива, сторониться конфліктних ситуацій. За час роботи зарекомендувала себе як відповідальна та працелюбна людина.

 


 

Козлова Раїса Іванівна

каштелян

Стаж роботи на посаді - 21 рік.

 Раїса Іванівна доброзичлива та привітна людина, яку люблять діти.

За період роботи показала себе як ініціативний, креативний, трудолюбивий працівник, який успішно справляється зі своїми посадовими обов'язками. Без цієї людини не проходить жодне свято, адже вона приймає активну участь в житті нашого закладу.


Лічман Наталія Миколаївна

кухар

Закінчила Сумський центр ПТО харчових технологій торгівлі та ресторанного сервісу. Стаж роботи - 6 років, кваліфікаційний рівень - 3 розряд.  Сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Наталія Миколаївна працелюбна, відповідальна людина.  

 


Марченко Наталія Іванівна

 кухар

Закінчила Сумський технікум радянської торгівлі, кваліфікаційний рівень - 4 розряд. Стаж роботи - 32роки.

 

 Сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Наталія Іванівна  працелюбний та відповідальний кухар. Постійно підвищує власний кваліфікаційний рівень . 

 


Філоненко Наталія Олексіївна

кухар

Закінчила Сумське ПТО обласного управління торгівлі. Стаж роботи - 12 років, кваліфікаційний рівень - кондитер 3 розряду.

 

 Сумлінно виконує свої посадові обов'язки. Наталія Олексіївна добре орієнтується у своїй роботі.

 


Товчко Наталія Вікторівна

Підсобний робітник

На посаді працює менше року. Охайна та порядна людина.

Левадна Юлія Михайлівна

комірник

Відповідальна, чемна, доброзичлива.

За невеликий період роботи показала себе як працелюбний працівник, який успішно справляється зі своїми посадовими обов'язками.
Дотримується термінів зберігання та реалізації продуктів харчування для дітей відповідно до санітарно - гігієнічних вимог.

 


Шаповал Людмила Іванівна

двірник

Стаж роботи - 3 роки.

У спілкуванні з колегами доброзичлива і привітна, ввічлива і чемна. Успішно справляється зі своїми посадовими обов'язками.


Овчаренко Олександр Вікторович

робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівлі

Стаж роботи - 9 років.

Відповідально ставиться до виконання своїх посадових обов'язків. Стриманий, працьовитий . Майстер своєї справи.