МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів;

- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід;

- позначається на рівні підготовленості вихованців;

- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;

- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків;

 

- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

Робота в дошкільному навчальному закладі "Світанок" ведеться згідно річного плану.

 

План спрямований на виконання завдань Закону України "Про дошкільну освіту" та Базового Компоненту дошкільної освіти

Педагогічний колектив працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: саобслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2020 – 2021 н. р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», освітньою програмою для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку «Впевнений старт», педагогічний колектив закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 27 «Світанок» Сумської міської ради визначає такі пріоритетні завдання на 2021 – 2022 н. р.:

- сприяти розвитку комунікативно – мовленнєвих умінь у дітей раннього віку засобами ігрових технологій.

- підвищувати ефективність освітньої роботи шляхом використання сучасних інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

 

- формування компетентностей особистості дитини у процесі впровадження «Впевнений старт» 

                 

Робота методичного кабінету

на січень 2022 року 

 

Циклограма діяльності  вихователя – методиста на січень

Підготувати:

План з профілактики нещасних випадків з дітьми і працівниками на ІІ півріччя поточного року;

Довідку про стан дитячого травматизму та нещасні випадки у ЗДО за минулий навчальний рік.

Пропозиції щодо складу робочої групи з підготовки проекту плану роботи ЗДО на наступний навчальний рік

Пропозиції до графіку відпусток педагогічних працівників на поточний рік

План роботи на лютий

 

Проаналізувати:

Стан роботи з профілактики дитячого травматизму.                       

Ведення документації педагогами в минулому році

Виконання Плану роботи ЗДО та внесення до нього відповідних змін

Виконання управлінських рішень, ухвалених педагогічною радою.

Роботу з молодими спеціалістами

 

Провести:

Огляд групових приміщень ЗДО

Повторні інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки

 

Подати:

До відповідного органу управління освітою:

-         Довідку про стан дитячого травматизму та нещасні випадки в ЗДО за 2021 рік

-         Уточнений соціальний паспорт ЗДО.

 

Організувати:

Корегування планів роботи спеціалістів ЗДО;

Уточнення соціального паспорту груп ЗДО;

Проведення заходів з патріотичного виховання до Дня Соборності України;

Упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи та зберігання;

Проведення Зимової олімпіади;

Проведення свята «Щедрівочка , щедрувала».

 

Перевірити:

Стан виконання рішень ухвалених педагогічною радою

Дотримання санітарно- гігієнічних вимог ЗДО

Дотримання правил ведення документації