Увага!

У зв’язку з дотриманням режиму карантину прийом громадян  тимчасово призупинено! 

З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», пункту 19 протоколу № 2 від 10.03.2020 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19» та протоколу № 2 позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 скасовується до особливого розпорядження проведення особистих прийомів громадян. Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня 2020 року.

 

На період карантину просимо уникати, за можливості, особистого відвідування адміністрації закладу дошкільної освіти.

 

Надіслати звернення можна із використанням мережі Інтернет  за електронною адресою:

E-mail: sumydnz_27@ukr.net

 

Адреса сторінки Фейсбук: https://www.facebook.com/


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ

 

Вимоги до електронного звернення ст. 5 Закону України  «Про звернення громадян»:

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.               


Графіки

 особистого прийому громадян

Завідувач Галілей Антоніна Іванівна

Середа

17.00-18.00

П'ятниця

8.00 - 12.00

 

Вихователь-методист Яцишена Марина Вікторівна

 Вівторок

8.00-12.00

Четвер

17.00-18.00

  

Практичний психолог Висоцька Людмила Віталіївна

Середа 

15.00 - 17.00

 

Сестра медична  Чайка Діана Сергіївна

Понеділок 

8.00 - 12.00

П'ятниця 

14.00 - 17.00

 В ЗДО (ясла-садок) № 27 «Світанок» СМР розміщений інформаційний куточок з метою ознайомлення громадян із роботою закладу.

         У закладі ведеться «Книга звернень громадян», яка оформлена відповідно до вимог Примірної інструкції  з діловодства.    

         Річний план роботи ЗДО № 27 «Світанок» містить окремий розділ «Робота зі звернення громадян».

         На нарадах при завідувачу розглядаються питання по зверненню громадян та за потребою розробляється стратегія їх вирішення.


Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.(ст. 3 Закону України “Про звернення громадян”).

     Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

   Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадо-вих осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

     Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, по-рушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самовряду-вання, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

   Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємств – вам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадо-вим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

   У зверненні має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові

місце проживання громадянина

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

    Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повнова-ження оформлені відповідно до чинного законодавства.

     Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

     Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

      До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину.


  ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 

        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

        Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

        Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

        Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

                                       ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

         Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

        Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.         

        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

                                              ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

        Стаття 22. Особистий прийом громадян

        Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

        Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

        Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.

 

        Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.